Activiteiten van de Stichting


Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek:

Speerpunten Companion Group 2017:

 

Companions bestellen:  www.bolkscompanions.com/en/companions


Ontwikkeling en toepassing van de bio-kristallisatie methode:

De training in Nederland en daarbuiten van medici, medische studenten en paramedische professionals is verder in ontwikkeling. Wij dragen bij aan meerdere conferenties voor medisch studenten en therapeuten geïnteresseerd in integratieve en antroposofische geneeskunde. Ook wordt beoogd de samenwerking met de leerstoel Integratieve Geneeskunde aan de Universiteit Witten-Herdecke en het het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden te intensiveren.

- De internationaal samenwerkende kristallisatiegroepen verenigd in de GESTE-groep hebben een GESTE3-vervolgproject geformuleerd ten behoeve van een financieringsaanvraag. Hoofdthema is het afstemmen en optimaliseren van de manier van kijken in de beoordeling van kristallisatiebeelden (analytische versus globale bewustzijnsmodus). Hiermee wordt de visuele beeldbeoordeling volledig transparant en navolgbaar.

- Binnen het homeopathie-project werd een herhaling en praktische toepassing beoogd van een eerder aangetoond onderscheid tussen tin D30- en water D30-potenties (verdunningsfactor 1030) middels een kristallisatie-testsysteem. De geplande experimenten zijn in 2013 uitgevoerd. Een uitvoerige analyse van de data in 2014 laat zien dat het eerder gevonden onderscheid bevestigd kon worden, wat een unicum is in homeopathisch onderzoek. Daarnaast bleek verhitting en mobieletelefoonstraling het onderscheid tussen beide potenties te veranderen, hetgeen praktische consequenties heeft. Met name het effect van mobieletelefoonstraling is spectaculair te noemen omdat het niet strookt met de meest gangbare werkingsmechanisme van homeopathische potenties. Er is een aanvraag ingediend om de resultaten van voornoemde bevindingen en uitkomsten van de data-analyses te verwerken in een promotieonderzoek bij de universiteit Witten-Herdecke (D).

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science