Beleidsplan van de Stichting

De Stichting werft inkomsten bij andere stichtingen en organisaties en bij personen die de doelstelling van de Stichting onderschrijven.
Het vermogen van de Stichting wordt besteed conform de doelstelling van de Stichting.
Een deel van het verworven geld kan worden gereserveerd voor besteding in toekomstige jaren, bijvoorbeeld in verband met publicaties die nog niet klaar zijn. Dit is bijvoorbeeld na het Corona jaar 2020 het geval voor een publicatie van de Companion Group.

Goetheanistisch fenomenologisch onderzoek

Speerpunten Companion Group 2020

[1] De Kingfisher Foundation ondersteunt Tom Scheffers’ promotie-onderzoek zowel financieel als inhoudelijk.

 Companions bestellen:  www.bolkscompanions.com/en/companions


Ontwikkeling en toepassing van de bio-kristallisatie methode

De training in Nederland en daarbuiten van medici, medische studenten en paramedische professionals is verder in ontwikkeling. Wij dragen bij aan meerdere conferenties voor medisch studenten en therapeuten geïnteresseerd in integratieve en antroposofische geneeskunde. Ook wordt beoogd de samenwerking met de leerstoel Integratieve Geneeskunde aan de Universiteit Witten-Herdecke en het het Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg aan de Hogeschool Leiden te intensiveren.

Werkgroep Fenomenologie naar de Schoolbanken

Er wordt toegewerkt naar de uitgave in 2020 van een boekje over evolutie. Verder wordt in 2020 gewerkt aan een biologieboek voor leerlingen van de bovenbouw vrije school. Dit project is nog in een beginfase.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science