Bestuursleden van de Stichting zijn

 

Max Rutgers van Rozenburg, voorzitter

Rob Kuipers, penningmeester

Machteld Huber, secretaris

Paul Doesburg, 2e secretaris

Christina van Heek van Tellingen, vicevoorzitter

Aart van der Stel, lid

 

 

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science