Bestuursleden van de Stichting zijn

Paul Schmitz, Voorzitter

Nelleke Van Olst, Secretaris

Ruth in 't Veld, Penningmeester

Christina van Tellingen, Vice-voorzitter

Paul Doesburg, 2e Secretaris

Machteld Huber, Lid

Martin Niemeijer, Lid

 

De bestuurders zijn onbezoldigd.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science