Bestuursverslag KFF 2017

In dit bestuursverslag worden kort de resultaten van de voor 2017 voorgenomen activiteiten op de verschillende werkterreinen van de Stichting Kingfisher Foundation (KFF) besproken.

I Ontwikkeling en toepassing van de Biokristallisatiemethode

Hoofdpunten uit 2017 zijn kort samengevat.

 1. Publicaties en Lezingen
  1. Gepubliceerde resultaten laten zien dat verschillende homeopathische preparaten van elkaar onderscheiden kunnen worden met behulp van de kristallisatiemethode, terwijl dit met gangbare inhoudsstoffenanalyses niet mogelijk is. Sokol, AM., P. Doesburg, C. Scherr, S. Baumgartner. Examination of specific effects of different homeopathic preparations on cress seedlings with a CuCl2-biocrystallization assay. Proceedings of the XXX GIRI Meeting; 2016 Sep 09-11; Netherlands. Int J High Dilution Res. 2016;15(4):10-10. Als pdf down te loaden via http://highdilution.org/index.php/ijhdr/article/view/838
  2. De eerste resultaten van het KFF-gefinancierd project 'Processes and Parameters' zijn ingediend ter publicatie. Deze publicatie belicht het principe en de randvoorwaarden van het kristallisatieproces.
  3. In 2017 zijn verschillende trainingen en lezingen gegeven, zoals bijvoorbeeld voor de Internationale Tagung Bildschaffende Methoden (Fulda, D), voor het opleidingsinstituut Warmonderhof voor biologische en biologisch-dynamische landbouw, als Impulsbijdrage tijdens de winterconferentie van de BD-vereniging, voor de VPRO Tegenlicht meet-up 'Boer zoekt voedselflat', en voor Sonnevelt Opleidingen en de Kraaybekerhof Academie.
 1. Project GESTE (Gestalt Evaluatie en Structuur Evaluatie)

Het GESTE-project focust op de vraag in hoeverre een inlevende houding bij de visuele beoordeling van kristallisatiebeelden bruikbaar is, versterkt kan worden en (wetenschappelijk) gecommuniceerd kan worden. De eerste resultaten zijn veelbelovend. Een getraind panel blijkt tot hoge mate in staat kristallisatiebeelden afkomstig van tarwe en druiven van biodynamische, biologische en gangbare herkomst systematisch correct toe te kunnen wijzen.

 1. Project PROPAR (PROcesses and PARameters)

Dit project richt zich op de verdere ontwikkeling van de biokristallisatiemethode tot wetenschappelijk erkende methode voor de beoordeling van voedingskwaliteit. Onderzoeksvragen daarbij zijn:

De eerste resultaten zijn ingediend ter publicatie (zie hierboven).

 1. Promotieonderzoek naar ‘Het Effect van Hitte en GSM-telefoonstraling op Homeopathische Verdunningen’

Er is een promotieaanvraag ingediend voor P. Doesburg (Crystal Lab) bij de Universität Witten-Herdecke (D) om de resultaten van het project Homeopathie en kristallisatie binnen een PhD-traject te kunnen publiceren. In dit project is met behulp van de kristallisatiemethode het effect van sterilisatie en GSM-telefoonstraling op homeopathische verdunningen onderzocht (zie https://dx.doi.org/10.1016/j.homp.2015.12.014). Dit project is een samenwerkingsproject van BRAD (DK), Crystal Lab (NL) en Iscador AG (CH).

Hierop voortbordurend wordt promotieonderzoek verricht naar de mate waarin verschillende homeopathische verdunningen van elkaar onderscheiden kunnen worden o.a. met behulp van de kristallisatiemethode, aangezien dit met conventionele inhoudsstoffenanalyses niet mogelijk is. Dit project is een samenwerkingsproject van Crystal Lab (NL), Iscador AG (CH) , de Universität Neuchatel (CH), en de Universität Witten-Herdecke (D).

II Research en productie van Bolk's Companions

De hoofdpunten uit de activiteiten 2017 zijn samengevat.

 1. Publicaties
  Er werden een aantal artikelen gepubliceerd:
 1. Verhuizing
 1. Studenten
 1. 4-step benadering
 1. Samenwerking
 1. Organisatie
 1. Onderwijs

Er werd net als in voorgaande jaren door de medewerkers frequent onderwijs gegeven in verschillende (Oost-)Europese landen.

 1. Downloads van de websites stegen weer ten opzichte van vorig jaar tot nu 54.000/jaar.

III Ontwikkeling en toepassing van Fenomenologie in onderwijs Project Fenomenologie naar de Schoolbanken

De activiteiten van de werkgroep 'Fenomenologie naar de schoolbanken' van 2017 zijn samengevat.

Boekje over Evolutie

Het boekje over Evolutie is vertraagd omdat er door een van de de auteurs aan onderwijsliteratuur gewerkt kon worden, een project waarvoor rijkssubsidie was gegeven: een unieke kans die verzilverd moest worden! Na die 'stagnatie' is er een doorstart gemaakt met het boekje over Evolutie voor vakleerkrachten van de Bovenbouw en wellicht andere scholen.

Na de al verrichte en later voortgezette  literatuurstudie en na de contacten met verschillende wetenschappers was eind 2017 de tijd van 'schrijven en schrappen' aangebroken. Tijdens dat proces, dat doorloopt in 2018, komen wij steeds weer nieuwe gegevens tegen die wij graag in het boekje verwerken.

Omdat wij geen 'antroposofisch alternatief' voor de darwinistische visie evolutie willen en kunnen geven, is het proces van schrijven extra gericht op een aantal vraagstellingen aangaande de onaantastbaarheid van Darwins evolutietheorie. Ten aanzien van die vragen worden zoveel mogelijk evolutionistisch feitenmateriaal en menskundig materiaal aangedragen. Het boekje in wording stelt vraagtekens bij neo-darwinistische mechanismen, laat zwakten en fouten in de gedachtegang zien, biedt veel materiaal uit de biologie om evolutie ook anders te leren zien. Vaak precies andersom. Met name de vraagstelling wat in de evolutie de drijvende kracht achter de vormgeving is. In het tweede deel worden de drijfveren van de mens verkend, als éénling tussen alle primaten. De evolutie als zodanig wordt niet ter discussie gesteld, die geldt evenzeer voor ons. Scholieren wordt de kans geboden kritisch na te denken over wat er geschreven staat en hoe plausibel het hen lijkt.

In 2018 zou het boekje het licht moeten zien. Waarschijnlijk in het najaar.

Het bestuur van de Stichting Kingfisher Foundation

Het bestuur heeft in 2017 tweemaal vergaderd en onderhield verder contact via de email.

Het bestuur heeft op 21.02.2018 voor het boekjaar 2017 met algemene stemmen besloten af te zien van controle en accordering door een accountant.

Jaarverslag en jaarrekening 2017 zijn vastgesteld op respectievelijk 31.05.2018 en 21.02.2018.

Zie ook het complete jaarverslag 2017 (pdf), inclusief financiële verantwoording.

KINGFISHER FOUNDATION - Foundation for Phenomenology and Goethean Science